VISIE

Ons visie is om pioniers in volhoubare skaapboerdery te wees, met ons dubbele aanbiedings: aanteel vanuit ‘n uitsonderlike Meatmaster stoetkudde 🐑 en premie LANDRANI®️ LAMB vleisprodukte. Ons streef daarna om wêreldwye maatstawwe in beide genetiese uitnemendheid en vleiskwaliteit te stel, bydraend tot 'n meer volhoubare en etiese voedselvoorsieningsketting. Die waardeketting moet aan die boer behoort, en ware voedselsekerheid sal lê in 'n verhouding direk tussen die boer en die verbruiker. Ons streef daarna om presies dit te vestig.

MISSIE

LANDRANI®️ Meatmasters wy ons aan uitnemendheid in twee onderskeie maar onderling verbonde sfere:

Die verskaffing van superieure Meatmaster genetika deur ons teelaanbod om wêreldwye teelprogramme te verbeter, en die verskaffing van eties grootgemaakte, geslagte, en verpakte LANDRANI®️ LAMB vleisprodukte.

Ons missie sluit in die bevordering van volhoubare boerderypraktyke, die bevordering van dierewelsyn, en die lewering van ongeëwenaarde kwaliteit aan ons kliënte, van plaas tot tafel. Ons verbind ons ook tot die ontwikkeling van die eindverbruikersmark en die versterking van die verhouding tussen die boer en die verbruiker.

MEATMASTER STOETKUDDE

Weereens wil ons met groot nederigheid noem dat LANDRANI®️ Meatmasters dit vermag het om ’n SA-Stamboek aangetekende kudde van ongeveer 2400 vroulike diere geregistreer het in net meer as 3.5-jaar. Die enigste rede hoekom ek melding maak hiervan is om die prentjie te skets rondom die voordele en uitdagings van soveel aangetekende diere. Die aantal vroulike diere gaan vermeerder na ongeveer 2900 sodra die volgende groepe jong ooie gebore word en ingeneem word in die stoet. Ons kudde word nou opgedeel in 6 groepe van 400 ooie, waar elke 6-weke ’n groep van 500 ooie gedek gaan word. Omdat ons erg gemotiveer is om ons totale kudde in SP status in te teel moet ons agressief selekteer en het ons baie jong ooie in die stoet. Om getrou te wees aan die Meatmaster se vermoë om op 7-maande gepaar te word gee ons die jong ooie ’n eerste geleentheid op 7-maande. Maar geslagsrypheid in die ras verskil tog in so ’n mate dat party ooitjies se baarmoeders net nie volledig ontwikkel is op 7-maande en hulle kry ’n tweede geleentheid op 10-maande. Dus die rede dat daar ’n addisionele 100 ooie saam met die groep van 400 gedek word. Soos wat die gemiddelde ouderdom van die stoet ooie verhoog sal die groep “reserwe spelers” verminder.

Met ’n klein stoetkudde kan nuwe geboortes aangeteken word deur om die diere die heeltyd in die veld te hou en dan met baie moeite die lam/ooi verhoudings te identifiseer en te koppel aan die ooie. Maar selfs met ’n klein kudde sluip daar baie foute in. Die akkuraatheid van geboortedatums, geboortegewigte asook koppeling van meerlinge bly ’n groot uitdaging.

Indien daar akkuraat aangeteken word met die getalle waarmee ons werk is dit onmoontlik om die ooie in die veld te laat lam. Om elke 6-weke 500-600 lammers se bogenoemde data akkuraat te bepaal kan nie gebeur in ’n konvensionele 100% veld boerdery nie. Hierdie uitdaging het juis gelei tot die ontwikkeling van ons doelgerigte LamFabriek™️. En dan die daaropvolgende GroeiFabriek™️. Ons het geen keuse as om ons ooie te skuif na ń hoë konsentrasie area waar lammers akkuraat gekoppel en gemeet kan word vanaf geboorte. Nou praat ons nie eers van die invloed van roofdiere op ons lammer oes.

Vir ons gaan dit om die regte balans te kry tussen die ooie se “veld aangepastheid” en akkurate dataversameling. Ons glo vas met ons drie fases, Veld, LamFabriek™️ en GroeiFabriek™️, verkry ons die beste van al die wêrelde en die voordeel van akkurate data en mortaliteite bestuur oorskry enige moontlike benadeling wat die ooi mag hê deur om in kleiner groepies te lam in ’n beskermde omgewing.

Ons wil noem dat ons onlangs ’n ooreenkoms gesluit het met ’n welbekende boer in die Loxton omgewing. In terme van hierdie ooreenkoms verkry ons toegang to 14000ha vir 2400 stoet diere. Dit sluit in natuurlike weiding vir ’n permanente kudde van 400 stoet ramme asook 2000 vroulike stoet ooie (jonk en oud). In terme van die 6-groepe sal daar altyd 800-900 stoet ooie op Landrani®️ in Oudtshoorn wees, verdeel tussen die LamFabriek™️ en GroeiFabriek™️. Direk na speen op 45-, 60 en 75-dae gaan die ooie terug Loxton toe. Hier in die veld maak ons hulle weer dragtig terwyl hulle wei vir ’n totale periode van 6-maande totdat hulle weer moet lam. Ons het gevind dat dit die beste werk om ons dragtige ooie te vervoer een week voor hulle begin lam. Ons kry minimale vroeë geboortes weens die bietjie stres en meeste lammers oorleef waar dit wel gebeur. Dis minder as 5-ure op die trok en ons ooie reis eintlik baie goed.

Weens ons doelgerigte strewe om so gou moontlik ons kudde by SP status te kry gaan ons genoodsaak wees om baie goeie Aanhangsel A en B ooie in die mark te sit. Dit gaan hartseer wees want baie van hierdie status ooie is baie goeie en mooi ooie, maar hulle gaan net vir ons Aangansel B en C lammers kan teel wat ons reis na SP status in die wiele gaan ry. So ons het geen keuse as om hierdie diere beskikbaar te stel aan kommersiële of jong stoet boere wat wil begin meet of aanteken. Mens begin maar met die Aanhangsel A en B ooie, kies die ramme waarmee jy wil teel, en bou jou eie Aanhangsel C en SP kudde oor tyd.

Volgende week gaan ek ons nuut ontwikkelde “Sagte Veiling/Soft Auction” konsep aan julle bekend stel.

Hierdie was nogal ‘n lang boodskap maar tog noodsaaklik rondom duidelikheid van hoe presies ons die stoet ooie boer. Ek sal ook in die nabye toekoms meer duidelikheid gee rondom ons strategie vir die uitbreiding van die kudde vir slaglammers soos wat die LANDRANI®️ LAMB besigheid groei.

Groete
Pieter