Ons onmiddelike doelwit by Landrani® Meatmasters is ń speenpersentasie van 200% per jaar. DWS elke ooi moet 2 lammers speen per jaar. Die feit dat ons reeds in ń 8-maande siklus produseer bring dit af na 133% per siklus. Dit beteken 1 uit 3 ooie moet n tweeling lam elke 8-maande. Ons glo en vertrou dat ons in die nabye toekoms dit gaan opkry na ten minste 1 uit 2 ooie per 8-maande siklus. Dit sal ons opvat na ń lampersentasie van 225%. Dan moet ons net seker maak al die lammers bereik speenouderdom.

Meer lammers, minder sterftes = hoër speenpersentasie

Hoe kom ons daar uit?

Tegnologie en data!

Presisie DMS dosis tydens sinchronisasie en presisie seleksie van meerling genetika.

By Landrani® word elke lam by geboorte ge-RFID, geweeg en gekoppel aan ma en pa op ons IntelliFarm™️ mobiele toepassing. So ons hou presies rekord van die individuele opbrengs van 3200 ooie.

Hierdie data word dan gebruik vir die berekening van die presiese DMS dosis per ooi asook die uitskot van ooie wat eenlinge lam (behalwe as ooi self deel van ń meerling werpsel was). Uitskotooie word vervang met jong beter ooie wat deel is van meerling werpsels. Die risiko is natuurlik om per ongeluk ń goeie ooi uit te skot, maar die einddoel regverdig die middele. Per gemiddeld verhoog ons die genetiese meerling potensiaal van die totale kudde.

Die korrekte dosis DMS lei dikwels tot ’n superovulasie reaksie by sekere ooie. Dit beteken dat meer follikels ontwikkel en volwassenheid bereik, wat lei tot die vrystelling van ’n groter aantal eierselle tydens ovulasie.

Ons sagteware bereken die presiese DMS dosis per ooi deur gebruik te maak van haar gewig, ouderdom asook lamgeskiedenis. Hierdie data word elektronies deurgestuur na ń Datamars Tru-Test RFID “reader” en tydens spons ontrekking word elke ooi haar unieke dosis gespuit. Ons gebruik spuite wat “colour coded” is. Die “reader” gee die kleur en die manne spuit met dié kleur spuit. Alle spuite se dosisse is vooraf opgestel. Ons risiko vir verkeerde dosis is dus minimaal.

Sien aangeheg ons Inseminasie Beplanningsverslag wat onder andere die dosis per ooi aandui.

Verder het ons sagteware ń funksie wat ons in staat stel om elke teelgroep presies te selekteer. ń Teelgroep van 450 ooie word elke maand saamgestel uit ooie wat speen asook beskikbare jong ooie wat oud genoeg is vir dek (3200/8=400 plus 50 “Bomb Squad”). Ons gebruik verskeie kriteria in ons seleksie waarvan meerling status hoog op die lys is. Selfs kleur word inaggeneem wanneer ons uiteindelik moet besluit tussen soortgelyke ooie. Al ons ooie word elke jaar gekeur en ge-“score” deur ń onafhanklike Meatmaster keurder. Hierdie “scoring” word ook in ag geneem. Verder neem ons ook ń ooi se produksie geskiedenis in ag.

Om bogenoemde DMS dosisse asook seleksie van ooie per hand uit te werk is fisies onmoontlik. Selfs met Excel is dit ń uitdaging.

Dit is hier waar ons glo dat ons tegnologie en data vir ons ń “game changer” is.

En vir die wat bekommerd is dat ons net data gebruik en fenotipe ignoreer? Geen ooi wat nie onafhanklike keuring slaag word oorweeg vir herbesetting. Juis ook die rede hoekom ons eers vasstaan op ons kudde van 3200 totdat die totale kudde by Stamboek aangeteken is. Eers dan sal ons verdere uitbreiding oorweeg. “Renperde teel renperde en donkies teel donkies!”

Sien aangeheg ons Teelgroep Beplanningsverslag wat die volgende maand se produksiegroep aandui.

Soos wat die kudde volwasse word sal die data per ooi meer volledig raak.

Example of the type of ewes we breed:


Volgende week vertel ek van ons strategie tov afsetpryse wat die 3de hekkie verteenwoordig.

Groete
Pieter

afAFR