Vandag gaan ek van die geleentheid gebruik maak om julle ‘n demonstrasie te gee van ons nuut ontwikkelde LANDRANI® Meatmasters “toep” waaroor ons baie opgewonde is. Ek gaan gou vinnig vir julle verduidelik hoe die toepassing werk en dan heel onder is daar ‘n skakel na ‘n Youtube video.

Terloops, hierdie toepassing is reeds 3-jaar gelede uitgedink en beplan. Maar, soos alles in die lewe wat die moeite werd is, moes baie water in die see loop voor ons daarby kon uitkom.

Ons het van die begin af besluit dat ons nie diere wil verkoop gebaseer net op hoe hulle lyk nie. Daar is heelwat noodsaaklike inligting nodig wanneer diere aangekoop word. Bloedlyn, vrugbaarheid en groei potensiaal is die belangrikste elemente van inligting wat in ag geneem moet word. Natuurlik is vrugbaarheid en groei gewoonlik teenstrydig tot mekaar, maar wel ‘n bonus indien albei teenwoordig is.

In die bedryf is die enigste inligting wat bestaan, dit wat SA Stamboek versamel. Hierdie inligting is egter beperk tot stoet diere en dus is daar geen data opname stelsel vir kommersiële diere beskikbaar.

Die dag toe ek begin met skape boer, was die besluit reeds geneem dat ek dit nie kan doen sonder die insameling van data nie. As rekenmeester en stelsels-ontleder bestaan my hele lewe daagliks uit die verwerking van data, hetsy finansieël of statisties, en dus was daar vir my geen alternatief tot hierdie besluit.

Aanvanklik was die data insameling strategie om my te help besluite neem ten opsigte van die diere, maar in tyd het ek besef dat dit ook ‘n groot rol gaan speel wanneer ons diere begin verkoop. Ons het gevoel dat ons voornemende kopers in ‘n ongekende posisie wil plaas wanneer hulle diere by ons koop.

Ons is maar jong telers, so nie al ons diere is noodwendig die beste in die mark nie. Ons glo egter dat indien ‘n voornemende koper weens data presies weet wat hy koop selfs ‘n gemiddelde dier met geloofwaardige data ‘n heelwat laer risiko inhou as diere sonder enige data.

Die tipiese data wat ons beskikbaar stel vir elkeen van ons diere is as volg:

 • Ouderdom
 • Kleur
 • Vaar
 • Grootvaar
 • Meerlingstatus van dier asook die van Vaar en Dam
 • Groeidata
 • Entings- en Doseringsdata

Ons kon op hede nog geen stelsel vind wat ‘n voornemende koper in dieselfde posisie kan plaas as wat ons data en toepassing gaan doen.

DIE TOEPASSING

Die volgende “search” en/of “filter” opsies bestaan:

 1. Kommersieël of aangeteken by SA Stamboek
 2. Dogters of Seuns volgens Vaar
 3. Kleure asook kombinasies van kleure
 4. Meerling status
 5. LANDRANI® Meatmasters Reproduksie Toekenning

Met bogenoemde opsies kan ‘n voornemende koper bv. ‘n ram kies en dan word al daai ram se dogters individueel vertoon op die toep.

Of indien voornemende kopers in rooi ooitjies belang stel kan hulle “Red” kleur opsie selekteer wat net rooi ooitjies gaan wys. Die woord “Red” kan ook in die “Search bar” getik word wat alle kombinasies van rooi ooie sal wys. Byvoorbeeld “Red Most and White” of selfs “Red Skilder” indien daar is.

Ons het ‘n “Favourites” funksie wat gebruik kan word om al die diere wat die oog vang tydelik te merk totdat ‘n finale besluit gemaak kan word.

Wanneer die finale besluit gemaak word, word die diere een vir een na die “Mandjie” toe geskuif gereed vir die “Checkout” proses. Die “Checkout” is eenvoudig. Ons aanvaar slegs EFT oorbetalings wat moet geskied binne 72-uur nadat die bestelling gefinaliseer is. Natuurlik moet daar ‘n adres ingevul word sodat ons weet in watter area die koper woonagtig is sodat vervoer gekoördineer kan word. Daar word op hierdie stadium ‘n vervoer voorsiening van R350 plus BTW gehef. Ons sal ons bes probeer om diere so koste effektief moontlik na hulle bestemmings te vervoer. Waar vervoer goedkoper gereël word sal die besparing terugbetaal word aan die koper.

Kopers kan ook die “Selfhaal” opsie kies wat beteken ons sal die diere gereed hê volgens ooreengekome tye.

In die geval waar die logisitieke dit onmoontlik maak om die diere af te lewer OF die vervoer net te duur is, kan die koper die transaksie kanselleer sonder enige kostes of benadeling. Ons betaal dadelik die koopprys en vervoervoorsiening terug aan die koper.

Hierdie sal egter die absolute laaste uitweg wees aangesien dit vir ons belangrik is dat daar bitter min teleustelling moet wees gedurende die hele koop ervaring van ‘n dier by LANDRANI® Meatmasters.

Ek gaan my storie hier moet afsluit maar los julle wel met ‘n volledige video demostrasie van hoe die toep werk.

Druk gerus hierdie skakel en ek hoop regtig julle vind dit baie interessant.

Laai die LANDRANI® Meatmasters "toep" af:

App Store Google Play Store

Groete

Pieter

afAFR