In die hedendaagse skaapboerderywêreld het die benadering tot teling en genetiese verbetering 'n revolusionêre draai geneem danksy gevorderde tegnologieë soos IntelliFarm™. Tradisioneel het boere gefokus op 'n selektiewe groep – tipies die top 20% van die kudde – vir teeldoeleindes. Hierdie strategie, het gelei tot die onstaan van kombinasies van stoet en kommersiële kuddes.

Die volgende vrae moet gevra word:

  • Wat is meer voordelig – beduidende verbetering op 'n klein deel van die kudde, of matige verbetering oor die hele kudde? Met die hulp van IntelliFarm™, is dit nou moontlik om holistiese genetiese verbetering te bewerkstellig, wat 'n beduidende impak op die hele kudde het, eerder as net 'n klein elite groep.
  • Behoort die skaapbedryf iets te leer by die graanbedryf? Om ekonomies kompeterend en relevant te bly word al die lande geplant met geneties verbeterde gewasse.

Weens die ontwikkeling van IntelliFarm™ kan die hele landskap nou verander. Hierdie gevorderde platform bied nie net 'n omvattende blik op die genetiese potensiaal van die hele kudde nie, maar stel ook boere in staat om elke dier se genetiese bydrae te evalueer en te verbeter. Deur die hele kudde by die genetiese verbeteringsproses te betrek, bied dit die geleentheid vir 'n wyer, meer inklusiewe benadering tot genetiese vooruitgang.

Dit sluit in:

  • Omvattende Genetiese Vooruitgang: IntelliFarm™ maak dit moontlik om genetiese verbeterings oor die hele kudde te implementeer, wat nie net die algehele prestasie verhoog nie, maar ook bydra tot 'n meer winsgewende kudde op die langtermyn.
  • Verbeterde Kudde Produktiwiteit: Deur die hele kudde te monitor en te verbeter, kan 'n beduidende verbetering in prestasie, vrugbaarheid en ander belangrike produksie-eienskappe bereik word.
  • Intelingsbestuur: IntelliFarm™ verskaf die nodige gereedskap om inteling te beperk en te bestuur, 'n kritieke komponent vir die handhawing van 'n gesonde en produserende kudde.
  • Stamboek Integrasie: IntelliFarm™ koppel direk aan Stamboek. Data versameling en aantekening word geoutomatiseer. Aksies wat tradisioneel ure vat, word nou gedoen in sekondes, of selfs terwyl jy slaap.

Die implementering van IntelliFarm™ bemagtig boere om binne slegs enkele generasies aansienlike genetiese vooruitgang te bewerkstellig. Deur weg te beweeg van 'n beklemtoning van slegs 'n elite-fraksie van die kudde na 'n holistiese benadering wat elke dier betrek, verseker dit dat genetiese vordering uniform deur die hele kudde toegepas word.

Aanvanklik mag dit voorkom asof die gemiddelde teelwaardes van kuddes wat volgens hierdie breë benadering bestuur word, swakker vertoon teenoor gevestigde norme – norme wat tradisioneel gebaseer is op slegs die boonste 20% van nasionale kuddes. Maar, dit is krities om te besef dat hierdie konvensionele standaarde nie 'n volledige of akkurate weerspieëling van die algehele genetiese teelwaardes bied nie. In teenstelling, deur 'n integrale evaluering en verbetering van die hele kudde, vestig boere 'n meer egte en alomvattende standaard vir hul genetiese vordering, wat met verloop van tyd meer gunstig sal vergelyk met die rasgemiddeldes – 'n gemiddelde wat tans verdraai word deur slegs die elite diere te oorweeg en te meet.

IntelliFarm™ is nie net 'n kragtige instrument vir genetiese verbetering nie; dit is 'n revolusionêre stelsel wat ook die volledige inseminasieproses outomatiseer vir boere wat nie natuurlike paring met ramme wil of kan benut nie. Meer as net die akkurate en optimale koppeling van ooie aan ramme vir genetiese vooruitgang, bied IntelliFarm™ 'n volledig geïntegreerde laparoskopiese inseminasieplan. Dit dek alles van die presiese beplanning van inseminasieprosedures tot die noukeurige bestuur van hormoonvlakke en ander noodsaaklike parameters. Hierdie holistiese benadering vereenvoudig die kompleksiteit van genetiese verbetering en plaas die proses feitlik op "autopilot".

Dit was histories onmoontlik vir die boer om hierdie te bewerkstellig, aangesien die vergelyking van teelwaardes van ooie en ramme en die vind van optimale kombinasies 'n onbegonne taak sonder tegnologiese hulp is. IntelliFarm™ bied egter hierdie tegnologiese ondersteuning, wat boere in staat stel om hulle aandag te skuif na ander belangrike aspekte van hul boerdery.

In opsomming, IntelliFarm bied 'n nuwe horison vir skaapboere. Dit is 'n spelveranderende tegnologie wat nie net genetiese verbetering versnel nie, maar ook 'n meer volhoubare, produktiewe en gesonde toekoms vir skaapboerdery waarborg. Dit is in ons nederige opinie die “holy grail” van genetiese vooruitgang, die sleutel tot 'n nuwe era in die bedryf waar elke skaap se genetiese potensiaal ten volle benut en verbeter moet word.

Ons het ‘n baie goeie IntelliFarm™ kursus aangebied die naweek wat verby is. Vind gerus hier die skakel vir ‘n bietjie terugvoer vanaf die “studente”:

IntelliFarm Naweek: 15 – 17 Maart 2024 Terugvoer

Vir ons volgende kursus sal ons eers die datum bepaal nadat ons ‘n groot genoeg lys van belangstellendes het. Verblyf op LANDRANI® is ook nie meer ‘n voorvereiste nie aangesien LANDRANI® vinnig volbespreek word en dit onmoontlik gaan wees om die hele lodge beskikbaar te stel vir verblyf. Die wat verblyf benodig kan wel by LANDRANI® boek indien daar cabins beskikbaar sou wees.

Druk asb op die volgende skakel om jou naam voorlopig op die kursuslys te plaas:

IntelliFarm™️ Skaapbestuur Kursuslys

Groete

Pieter