In die lig van die uitdagings rakende die toewysing van ramme aan lammers, het ons 'n innoverende oplossing ontwikkel deur Dormer-ramme in te span as opvolgramme na laparoskopiese inseminasie binne ons stoetprogram. Dit vereenvoudig die proses aansienlik, aangesien Stamboek die data van lammers, voortgebring deur hierdie kruisingsopvolg, erken as bydraend tot die ooi se rekords. Die gebruik van 'n Meatmaster-ram as opvolg kan egter tot verwarring lei oor die ware afkoms van die lam. Die resultaat is dat opvolgkruisingslammers, met hul kenmerkende wol, maklik identifiseerbaar is en as "Nie vir registrasie" aangeteken word.

Ek het die prestasie van suiwer Meatmaster lammers vergelyk met dié van die Dormer kruislammers oor die afgelope vier maande (1 Okt 2024 tot 31 Jan 2024), met 'n spesifieke fokus op speengewigte, slagouderdom, en karkasgraderings.

Ons praktyk om alle uitskot lammers getrou tussen 43-45kg te slag, beteken dat ons aanneem beide rasse se lammers het soortgelyke slaggewigte. Ons gebruik tans 'n 17% proteïenrantsoen om te kompenseer vir die vroeë vetneerlegging by ons Meatmasters, met die keuse tussen ligter slag of die vermindering van vet deur meer proteïene te voer. Nietemin, ekstra proteïene is duur. Ons LANDRANI®️ LAMB produk vereis dat ons groeistimulante en ionofore vrye voer gebruik, dus is ons data gebaseer op "skoon" rantsoene sonder die gebruik van Ralgro, Zilmax, ens.

Speengewigdata (by speen op gemiddeld 60 dae) toon 'n beduidende verskil, met Dormer/Meatmaster kruislammers wat gemiddeld 22.2kg weeg, teenoor die 19.8kg van suiwer Meatmaster lammers, 'n verskil wat neerkom op 'n 7% swaarder speengewig.

Met betrekking tot slagouderdom, is die Dormer/Meatmaster kruislammers gemiddeld op 3.6 maande geslag, teenoor die 4.2 maande van suiwer Meatmaster lammers, wat 'n vermindering in die koste van metaboliese energieverlies van 18 dae aandui.

Die graderings was as volg:

  • Dormer / Meatmaster kruislammers: 78% A2, 17% A3, en 6% A4.
  • Suiwer Meatmaster lammers: 58% A2, 39% A3, 2% A4, en 1% A5.

Weens die huidige grootte van ons aangetekende kudde is ons genoodsaak om ‘n beduidende aantal lammers deurlopend te slag vir die kommersiële mark. LANDRANI®️ LAMB is nog jonk en word nog gebou en kan nie op hierdie stadium ons produksie hanteer nie. Ons is ook op ‘n missie om die hele aangetekende kudde te teel na SP en dit vereis dat ons op hierdie stadium slegs Aanhangsel C en SP lammers opneem in die stoet.

Gegewe bogenoemde bevindings en realiteite, het ek besluit om 'n groep van die Aanhangsel A aangetekende Meatmaster ooie eenkeer met Dormer saad te insemineer vir addisionele kruislammers, benewens die lammers vanaf die opvolgramme.

Ons verwag dan ‘n ewe aantal lammers uit beide die suiwer en kruisgroep en dit sal ons data versterk, in teenstelling met data slegs vanaf die opvolgramme.

Ons doen hierdie eksperiment slegs omdat ons by LANDRANI®️ Meatmasters altyd bereid is om die limiete te toets.

Indien hierdie uitslag belowend is kan dit ‘n oplossing wees om meer winsgewender slaglammers te teel in tye wanneer daar n ooraanbod van teeldiere in die mark is. Mens kan die potensiaal van die onderskeie markte vooruitskat en jou produksie presies daarvolgens beplan. En dit alles terwyl mens bly aanteken. Glo my, dis baie makliker om ń kruislam te slag as ń aangetekende Meatmaster.

Ek hou julle op hoogte met die resultate van hierdie eksperiment, wat ongelukkig 'n tydperk van meer as 8 maande in beslag gaan neem.

Geniet julle Meatmasters!

Groete
Pieter