'n Nuwe Dinamika met IntelliFarm™ Slimskaal en Sorteerder

In die rustige landskappe van ons plaas, geleë in die hart van die Klein Karoo, het ons 'n rewolusionêre reis begin, een wat tradisie met tegnologie verbind, om die toekoms van stoetbestuur te hervorm. Die bekendstelling van die IntelliFarm™ Slimskaal en Sorteerder-stelsel het nie net die doeltreffendheid en effektiwiteit van ons bedrywighede herdefinieer nie, maar het ook 'n nuwe standaard gestel in presisie-landbou, veral in die gebiede van lam- en skaapboerdery.

Die Katalisator van Verandering: IntelliFarm™ Slimskaal en Sorteerder

As gevolg van die ontwikkeling van die IntelliFarm™ Slimskaal en Sorteerder-stelsel het 'n nuwe tydperk van outomatiese akkuraatheid aangebreek, 'n ontwikkeling wat tot dusver onmoontlik was in die skaapboerderybedryf. Hierdie stelsel maak gebruik van wolk-gebaseerde sorteerreëls en outomatiseer komplekse veeteel-bestuursprosesse in werklike tyd. Diere word noukeurig gekategoriseer op grond van gewig, gesondheidstoestande en teelvoorkeure, wat hul vooruitgang deurlopend evalueer en slegs ingryp indien nodig.

'n Getuienis tot Groei: Teelsukses

Die hoogtepunt van die benutting van hierdie tegnologiese stelsel was die merkwaardige uitbreiding van ons eie stoet. Dit is belangrik om te noem dat sonder die IntelliFarm™ Slimskaal en Sorteerder-stelsel, die teelsukses wat ons stoet tot 2,400 ooie in minder as vier jaar laat groei het, onbereikbaar sou gewees het. Hierdie groei is nie net 'n nommer nie, maar 'n bewys van die doeltreffendheid en impak van die integrasie van "slim" tegnologie met tradisionele boerderypraktyke.

Pilare van Sukses: Van Voerkraal-lammers tot Stoet-Ramlammers

Voerkraal-lammers: Doelgerigte bestuur verseker optimale groei, en berei lammers doeltreffend voor vir LANDRANI® LAMB op grond van presiese gewigsbestuur.

Stoet Ooilammers: Hierdie ooilammers, die toekoms van ons kudde, word geselekteer en versorg met ongeëwenaarde presisie, en verseker dat hulle ontwikkel in uitsonderlike teelvoorraad. Op 'n ouderdom van ongeveer 4-maande word stoetooitjies se rantsoen verander na 'n geformuleerde ruvoer VoerBlok™ rantsoen om hulle rumens voor te berei vir die skuif na die Karoo 30-dae later.

Kommersiële Ooilammers: Hierdie stelsel onderskei potensiaal van die gewone, en optimaliseer groei en gesondheid om effektief aan mark vraag te voldoen.

Stoet Ramlammers: Om die voortsetting van superieure genetiese lyne te verseker, identifiseer en skei die stelsel hierdie diere, en verskaf hulle met die uiterste sorg. Op 'n ouderdom van ongeveer 3-maande word stoetrammetjies se rantsoen verander na 'n geformuleerde ruvoer VoerBlok™ rantsoen om hulle rumens voor te berei vir die skuif na die Karoo 30-dae later.

Meer as Net Sortering: 'n Omvattende Benadering tot Bestuur

Die IntelliFarm™ stelsel gaan verder as bloot sortering - dit is 'n holistiese benadering tot dierewelsyn en plaasbestuur. Deur behandelingsprotokolle en gesondheidstoetse in die sorteerproses te integreer, verseker die stelsel dat diere nie net hul bestemming bereik nie, maar dit in optimale gesondheid doen. Byvoorbeeld, lammers wat tekens van lae gemiddelde daaglikse toename (GDT) toon, word outomaties gesorteer vir gesondheidsintervensies, ontvang behandelings soos Teramycin LA en Prodose Orange, voordat hulle by hul aangewese groepe heraansluit.

Kombinering van Fenotipe en Datatipe Seleksie: Die Sleutel tot Omvattende Teelbestuur

Die kombinasie van fenotipe en datatipe seleksie vorm 'n kragtige strategie in die bestuur en verbetering van ons kudde. Alle diere word ten minste een keer per jaar visueel geëvalueer, waar hulle fisiese eienskappe noukeurig ondersoek word om seker te maak dat hulle aan vereiste standaarde en teeldoelwitte voldoen. Hierdie visuele evaluasie, of fenotipe seleksie, laat ons toe om diere te identifiseer wat die gewenste eksterne eienskappe toon, soos liggaamsbou, en algemene voorkoms. Parallel hieraan gebruik ons datatipe seleksie, waar deurlopende versameling en analise van data soos groeikoerse, vrugbaarheidsyfers, en gesondheidstatus ons in staat stel om die genetiese potensiaal van elke dier te bepaal. Deur hierdie twee benaderings te kombineer, verseker ons 'n meer akkurate en omvattende seleksieproses, wat lei tot 'n kudde wat nie net visueel aantreklik is nie, maar ook geneties optimaal is vir produksie en gesondheid.

Toekomsbemagtiging: Die IntelliFarm™ Erfenis

Die IntelliFarm™ stelsel illustreer hoe tegnologie die landbou landskap kan transformeer. Deur ons reis te deel, poog ons om medeboere te inspireer en aan te moedig om innovasie te omhels. Hierdie reis gaan nie net oor die outomatisering van prosesse nie, maar oor die bemagtiging van boere, die versekering van volhoubaarheid, en die bevordering van 'n toekoms waar presisie-boerdery die norm word.

Ten slotte, die IntelliFarm™ Slimskaal en Sorteerder-stelsel was instrumenteel in ons ongekende groei en operasionele doeltreffendheid. Dit staan as 'n baken van innovasie, wat ons lei na 'n toekoms waar tegnologie en tradisie saamsmelt om volhoubare, doeltreffende en voorspoedige landboupraktyke te skep.

Vind hier 'n skakel na ons gedetaileerde sorteer reels wat ons gebruik in ons boerdery

Terloops, die volgende 2-naweke het ons die ope-naweke by LANDRANI® asook die IntelliFarm™ Sagteware naweek 15-17 Maart. By laasgenoemde is daar nog plek beskikbaar vir twee paartjies.

Indien jy belangestel in 15-17 Maart kan jy gerus op hierdie skakel druk

Weens die ope-naweke sal my volgende "blog" pos dus eers weer Saterdag die 23ste wees.

Groete

Pieter

afAFR